Fisnova assessors - Assessoria amb més de 30 anys d'experiència

Gestió Laboral

Serveis


Assessorament i gestió laboral a empreses i autònoms


Gestió Laboral
Gestió Laboral
Càlcul de nòmines i cotitzacions. Contractacions laborals. Aplicació convenis col·lectius. Procediments davant Seguretat Social. Confecció de cartes acomiadament, sancions. Càlcul retencions. Estudis de previsió social (incapacitat, jubilació). Càlcul endarreriments / incidències.